Ανακοίνωση Μισθοδοσίας 1ου Γραφείου

Ανακοινώνεται ότι η καταβολή του Β' Δεκαπενθημέρου Απριλίου και του Δώρου Πάσχα θα πραγματοποιηθεί στις 13-4-2011 για τους μόνιμους και την 14/4/2011 για τους αναπληρωτές.

Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να ενημερωθούν σχετικά με τα καταβαλλόμενα ποσά παρακαλούνται να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με τον Αναπληρωτή Εκκαθαριστή του γραφείου μας και υπεύθυνο μισθοδοσίας κο Ουντζούδη Απόστολο.

Σας ενημερώνουμε ότι η αποστολή εκκαθαριστικών δεν είναι εφικτή, λόγω αλλαγής συστήματος και εντός των επόμενων εβδομάδων θα μπορείτε να παίρνετε online.